אנשים של צורה – כרך א'

אנשים של צורה

מבחר סיפורי מופת של אנשי ירושלים

כרך א'

מאת
שלמה זלמן זוננפלד

הוצאת "יד ראשונים"
ירושלים