אנשים של צורה – כרך א – 080 – הרופא כל בשר ומפליא לעשות

הרופא כל בשר ומפליא לעשות

אחד מהמשפחה יצא בהול ודחוף אל הסופר רבי אשר אונגר שבעיר העתיקה, והביא ממנו פרשיות חדשות, שנבדקו היטב על ידי אביו של החולה בבדיקה מדוקדקת וקפדנית. ומשנמצאו כשרות הוכנסו לבתים של התפילין ונסגרו בחזרה בגידים כדת וכדין.

באותו רגע שנתפרו התפילין ונסגרו היטב, פתח לפתע החולה את עיניו ונתן מבט תמוה ותוהה באביו, כאומר: מה כל ההמולה הזאת?".
אגלי זעה גדולים ביצבצו ממצחו של החולה, וגוון פניו הפכו מאדמומית לוהטת לחיוורון שבחולשה – ומד החום התחיל להראות נטייה כלפי מטה.
ולא עברו ימים מרובים והאברך ר' שמעון שב לאיתנו, וזכה לקשור את תפיליו החדשים על ידו ולענדם על ראשו – ברוך המחיה מתים והרופא חולים ומפליא לעשות.


<- לדף הקודםלדף הבא ->