אנשים של צורה – כרך א – 071 – מצוה במצוה

מצוה במצוה

ומהיכן לקח עני מרוד כמוהו שטפלי תלויים בו, את הכסף לארבעה מינים מהודרים והוצאות החג המרובות. שילב רבי אברהם אהרן מצוה במצוה. נוסף למעלותיו הרבות נתברך רבי אברהם אהרן בקול ערב שיצא מלב נשבר ונדכה; וכך נתלקטו בו כל התכונות והמעלות שנדרשו משליח צבור: "שיהיה היותר הגון והיותר גדול בתורה ומעשים שאפשר למצא, נשוי ומטופל וביתו ריקן וזקנו מגודל ומרוצה לקהל" וכו'. ועולה על כולנה קולו הערב והאדיר, שהדהד והשתפך בכל פנות הבית.

ומכיון שכל המעלות שמנו חכמים בשליח צבור, מצויות היו אצלו – זכה להיות ה "ש"ץ והבעל-קורא" בבית הכנסת הגדול שבחורבת רבי יהודה החסיד, והשכר שקיבל היה מקדיש לרכישת ארבעה מינים מהודרים ושאר המצוות התלויות בקיום שמחת החג כדת וכדין.


<- לדף הקודםלדף הבא ->