אנשים של צורה – כרך א – 013 – מתדרדר לעולם הפשע

מתדרדר לעולם הפשע

ירידתו של ברל'ה מהדרך הישרה גרמה הרבה צער למוקירי זכרו של ר' תנחום. הייתכן כזאת, אמרו, שבנו יחידו של צדיק זה יתרחק כל כך מן הדרך שהלכו בה אבותיו ואבות-אבותיו, כולם קדושים וטהורים, שומרי תורה ויראי-שמיים? לא פעם ניסו לדבר על ליבו ולעורר בו רגשות לאביו המנוח, שבחייו העריץ אותו מאוד. לעיתים היה ברל'ה פורץ בבכי כאשר שמע את דברי המוסר והתוכחה שהיו מעלים לפניו את זכר אביו שכל כך היה קשור אליו וכה אהבו. לפעמים נדמה היה, שהנה הצליחו "לשבור" אותו ולעורר בו "הירהורי תשובה", אלא שכעבור כמה ימים שוב שטפה השפעת החברים הרעים את כל דברי הכיבושין והמוסר שהעתירו עליו יקירי ירושלים. הכל חזר לקדמותו.

כהרגלם של אלה הסרים מדרך הישר, הם אינם נשארים דורכים במקומם. משהותרה הרצועה, נמשכת ההידרדרות והולכת ואת קיצה אין לראות עוד מראש. במיוחד נכונים הדברים כאשר מדובר בצעיר בעל-דחפים כברל'ה. שמועות רבות ומחרידות פשטו על מעלליו של ברל'ה, עד שאמרו כי הוא עומד בראש חבורת עבריינים צעירים, שמייחסים לה עבירות פליליות, מהן חמורות ביותר, שכבר הגיעו לידיעת המשטרה.

עם כל הידרדרותו של ברל'ה לעולם הפשע, עדיין נשארו בו אי-אלה מעצורים נפשיים שמנעו ממנו לבצע מעשים בפשעים בגלוי והצילוהו מלהיתפס בקלקלתו. בימי שבת וחג היה אפילו בא להתפלל בבית-הכנסת וביחוד היה נזהר לקיים את חג הפסח כהלכתו. מחשש שלא ייכשל אפילו במשהו-חמץ, היה פורש בכל ימי החג מחבריו והסכים אפילו להתארח אצל קרובי משפחתו. את התנהגותו זו בימי חג-הפסח היה מסביר בזכרונות שנשארו בתודעתו מן הימים ההם, כשאביו עוד היה בחיים. חרדת אביו אפילו מחשש רחוק-שברחוק של חמץ בפסח ודיקדוקו המופלג בהכשרת הבית וכליו, השאירו רושם עמוק בל-יימחה בנפשו של ברל'ה. אפילו אחרי שזנח כבר את כל המצוות שבתורה שעליהן חונך בבית אבא, עדיין דבק הוא במצווה זו של חמץ בפסח. לא נענה לפיתויים של מרעיו לבוא איתם לשחק שש-בש בבית הקפה הערבי שברחוב השלשלת.

באחד הימים נתפס ברל'ה על-ידי שוטרים טורקים, בשעה שניסה יחד עם חברים, לפרוץ לתוך חנות תכשיטים ומזכרות בקירבת השער החדש. הוא הושלך למעצר בקישלה, שעל-יד שער יפו. כליאתו של צעיר יהודי בן-טובים בין מאות פושעים פליליים שלא מבני-ברית, היה בה משום חידוש בירושלים של הימים ההם. מזרן מזוהם ומטולא שנדחק בין עשרות מזרנים לתוך תא צר ומלוכלך, שעליהם היו שרועים פושעים מסוכנים, היה מעתה "ביתו" החדש של ברל'ה, בנו-יחידו של הצדיק רבי תנחום ז"ל.

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד


<- לדף הקודםלדף הבא ->