אנשים של צורה – כרך א – 078 – פותחין את הארון קודש

פותחין את הארון קודש

כשעזב הדר' וולנשטיין את הבית, כשפניו מביעות דאגה על האסון המתרגש ובא על המשפחה המדוכדכת, התארגנו כל נשי המשפחה, ובזעקות שבר ובכי עלו לבהכ"נ פרושים שבשכונת בתי אונגרין, ופרצו הישיר אל ארון הקודש; פתחו את דלתותיו והרעישו שמים וארץ בבכיותיהן וזעקותיהן. הן התחננו על נפש השתיל הרך, שזה עתה התחיל לגדול ולהקים משפחה, ועדיין לא יצאה שנה מחופתו וטובה מימיו לא ראה, וכבר מיועד הוא להמסר לכתפים של ר' שמואל זאוויל (ראש הח"ק).


<- לדף הקודםלדף הבא ->