אנשים של צורה – כרך א – 039 – חוסנקה השודד מהלך אימים

חוסנקה השודד מהלך אימים

באותם הימים הילך אימים על ירושלים וסביבותיה שודד עז-נפש בשם חוסיין, שהכל קראוהו "חוסנקה". שטח פעולתו היה באיזור שבין ירושלים לחברון, וגם בתוך העיר עצמה שדד ורצח, וכל מאמצי הז'נדרמריה התורכית ללכדו עלו בתוהו. תמיד הצליח לחמוק מתחת ידיהם. אך פשטה שמועה שראו את חוסנקה משוטט בסביבה, מייד נפל פחדו על האיזור כולו, ואמהות החביאו את בנותיהן וילדיהן מאימת השודד האיום. רוצח חסר-מצפון ככל שהיה, שמר חוסנקה על עיקרון אחד: לא לפגוע ביהודים. הוא עצמו הסביר, כי מסורת בידיו מאבותיו ומאבות-אבותיו, שכל הפוגע ביהודים סופו רע ומר. סיפרו, שפעם אחת התנפל חוסנקה על חלפן-כספים מחאלב שבסוריה, בלי לדעת שיהודי הוא, כפתו בחבלים ולקח ממנו כל כספו. התחיל אותו יהודי מצעק "שמע ישראל" מששמע זאת חוסנקה, הירפה ממנו, החזיר לו את כספו ושילחו לשלום.


<- לדף הקודםלדף הבא ->