אנשים של צורה – כרך א' – תוכן

אנשים של צורה

מבחר סיפורי מופת של אנשי ירושלים

כרך א'

מאת
שלמה זלמן זוננפלד

הוצאת "יד ראשונים"
ירושלים

לזכרו של אחי היקר יונתן קרויטורו


התוכן

בשער הספר

עליתו לארץ של רבי ישעיה ברדקי

תעלומת הנדיב המסתורי

ברל'ה ר' תנחומ'ס

תפלת חצות ליד הכותל

ר' יודל יאדלר ומושיקו הפחמי

הסוכה שנעלמה באישון לילה

חמורו של חיים פייביש

שני הנפוליונים

איציק העגלון

בת הנגר

הכובש את יצרו

בזכות התפילין

ובשופר גדול יתקע

תושייתו של ר' לייב דיין

בזכות השבת

שבת מלזעוק – וישועה קרובה לבא

מעשה בברכת המזון

זה א-לי ואנוהו

ובישישים חכמה

מדה כנגד מדה

רבי זלמן רבי נחום'ס