אנשים של צורה – כרך א – 090 – הקאדי בפעולה

הקאדי בפעולה

כמה וכמה שיחות קיים הקאדי עם בארקת ורמז לו שידוע לו כי חטא חטא-כבד ומן הראוי שישוב בתשובה כפי שמצווה האיסלאם, אך בארקת בשלו: לא חטאתי ואיני יודע על מה ירמזו דבריך. נשבע לך אני באללה, טען בארקת, שאני מתפלל 5 פעמים ביום עם הפנים למכה, ואיני מחסיר אף יום שישי אחד מלבוא לתפילה במיסגד אל-אקצה ומדקדק אני במיצוות האיסלאם ואילו היו לנביא מוחמד, עוד כמה מיליונים מאמינים אדוקים כמוני, מזמן היה העולם בא על תיקונו. אם כך הדבר, שיסע אותו הקאדי, מה פשר החלום אשר חלמתי, כשראיתי אותך מובל בידי מלאכים שחורים שירקו בפניך וצעקו "הכליון והאבדון למחלל האיסלאם…"

בשיחה אחרת טען הקאדי, שחלם חלום שני והנה הוא מטייל בגן-העדן של אללה ונביאנו מוחמד מרחף בחלל העולם "ואתה עומד ליד הפתח ומלאכים לבושי שחורים מונעים ממך הכניסה, בעוד על מקומך בגן-עדן יושב איזה כופר יהודי המראה לכולם פתק המאשר שאתה מכרת לו את חלקך בגן-עדן". לשווא התגונן בארקת שהחלומות אך שווא ידברו. הקאדי טען בתוקף רב, שלפי חכמי האיסלאם חלום שנשנה פעמיים אינו אלא נבואה מאללה ואין לך אמת גדולה מזו. "עליך להחזיר לעצמך את חלקך בגן-עדן. אני נותן לך ארכה של שיבעה ימים להביא אלי בחזרה את הפתק שבו אישרת שמכרת ליהודי כופר את חלקך בגן-עדן. אם לא תעשה כן, אכנס את המועצה העליונה של הדת המוסלמית ונכריז עליך נידוי וחרם לעולמים, ראה הזהרתיך"…


<- לדף הקודםלדף הבא ->