תוכן

אני ממליץ מאד לראות ולשמוע את סדרת 23 השיעורים על הספר מאת הרב דרוקמן זצ"ל


ולאלו שרוצים בקיצור ולעניין אז 6 שיעורים של הרב אריאל אלקובי:


 

חזון הצמחונות והשלום – אפיקים בנגב וטללי אורות PDF

חזון הצמחונות והשלום – שער


אפיקים בנגב

א. הצדק בנוגע לבעלי חיים

ב. לא הותר בשר לאדם הראשון

ג. הערת התורה והערת השכל

ד. בשר תאוה

ה. עם הארץ אסור לאכול בשר

ו. ההיתר בשעת הנפילה

ז. ותור בשקול דעת עליון

ח. הרחקה מחברת בעלי חיים

ט. מניעת השפלת ההמון

י. נצחון האמת המוסרית

יא. דברה תורה כנגד יצר הרע

יב. תור המוסר הטהור והשלום

יג. המצוות חלונות האורה *

יד. מצוות כיסוי הדם והשחיטה

טו. גבולי ההתעלות

טז. שינוי היחס לחיה ועוף ובהמה

יז. איסור חלב

יח. הכנת הכיסוי

יט. משפט השמוש בחלב וצמר *

כ. מציאות החלב בשביל הגדי

כא. איסור בשר בחלב בעת המעבר

כב. טעם איסור שעטנז

כג. היתר שעטנז בציצית ובגדי כהונה

כד. כלל החקים לעתיד

כה. ערבים דברי סופרים

כו. החמלה באיסור נבלה וטרפה

כז. הטבת גורל בעלי החיים

כח. חקים צדיקים לעתיד לבוא

כט. מרום השלמות לאדם

ל. שלום עולמים

לא. עולם חדש

לב. התעלות החי לעתיד לבוא


טללי אורות

א. יסוד טעמי המצוות – העתיד *

ב. ארבע רוחות *

ג. משפט בעלי החיים *

ד. גערה באכילת בשר

ה. המצוות בסדר אכילת בשר, ושעטנז

ו. אחדות כל הרוחות

ז. מרכז ארבע הרוחות בציון


תיקוני טעויות