ה. עם הארץ אסור לאכול בשר

וחז"ל העירו, שאכילת בשר הותרה בהיתר של קושי, ואמרו, עם הארץ אסור לאכול בשר, זאת תורת הבהמה והעוף, מי שעוסק בתורת הבהמה והעוף מותר לאכול בשר13. כלומר, ההכרח של חליפת כח לעבודה שכלית, שממנה ועל ידה ישתלם האדם, שהוא הכח הפועל בעליית היצורים גם כן, הוא עוסק בתורת הבהמה והעוף גם כן. כאשר יגמרו היחושים, תצא לאור הפעולה.


13. פסחים מ"ט. תניא רבי אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר, שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף, ויקרא י"א.