כ. מציאות החלב בשביל הגדי

על פי ההשקפה השלמה, המלאה חסד ד' וטובו על כל יצוריו, יכיר האדם את יסוד מציאות החלב בשדי האם, החיה לא למען יוכל הוא בחזקתו לעשוק אותו לעצמו, כי אם למען תוכל להניק את ילדה הרך, את הגדי שלה, האהוב לה, מחלב שדיה. הגדי הזה ראוי הוא .שיתענג גם הוא על אהבת שדי אמו לפי תכונתו וטבעו. ואבירות לב האדם, היוצאת מחולשתו החמרית והמוסרית, שנתה ועותה את ההשקפות הישרות הללו.

הגדי הרך לא יעמד, לפי ערך מוסרו השפל, להתרפק גם הוא על אהבת אמו, ולשמוח גם הוא בזיו החיים, כי אם ישחט ויהיה לאכלה לקבת האדם הזוללה, לנפשו הנשפלת, האומרת, אכלה בשר. ומעתה מה תהיה תעודת החלב, אם לא לבשל בו את הגדי הנשחט, שכל כך טבעית היא ההרכבה של שני אלה העצמים, החלב והגדי הרך, העומד להיות נזון דוקא ממנו.

אבל בן אדם, אזניך תשמענה דבר מאחריך, קול אלהים בכח, הקורא לך, לא תבשל גדי בחלב אמו37, לא, תעודת הגדי איננה דוקא להיות לברות לשניך החדות, שהוחדו אמנם גם מורטו לרגלי השפלתך וזוללותך באכילת בשר, והחלב ממילא לא נועד להיות לתבלין לך למלאות את תאותך השפלה.


37. שמות כג, יט. ול"ד כו. דברים יד, כא.