י. נצחון האמת המוסרית

וכל זה היה צריך להגמר על ידי הפטור, שפטרתו תורה מהרבה חובות מוסריות בנוגע להם, והתירה לו להפיק חפצו גם באבוד חייהם. למען על ידי זה יכיר עמוק מאד את יתרונו עליהם, כדי שתתרומם נפשו אל השאיפות הרמות המוסריות, הבאות בטבען בהתרוממות הרוח האנושי, על ידי קדושת המעשים והמדות התרומיות, עד שסוף כל סוף תנצח האמת המוסרית המוחלטת, דעת אלהים בארץ באמת, עד שלא יהיה עוד צורך לאדם בשום ויתור מוסרי, ויהיה אפשר לעולם לעמוד במדת הדין, כמו שעלה במחשבה להבראות, בראשית ברא אלהים20.


20. בראשית רבה פ"ח ופי"ד, ופירש"י שם.