אפיקים בנגב

נדפס בהירחון הפלס, שנת תרס״ג-ס״ד

כ׳ פרקים, בששה המשכים

ליקוטים מהמאמר, פרק ו', ח', וי', וראשית פי״א


הקבצים המקוריים הגיעו מאתר HebrewBooks תחת החיפוש "הפלס"

עותק מקומי של הירחון:

הפלס שנה א – 1901 תרס"א

הפלס שנה ב – 1902 תרס"ב

הפלס שנה ג – 1903 תרס"ג

הפלס שנה ד – 1904 תרס"ד

הפלס שנה ה – 1905 תרס"ה