009 פרק ט – נעורים כל הלילה

פרק ט' – נעורים כל הלילה

יום אחד דפק על דלת ביתו של רי"ק צעיר יפה תואר וגבה קומה. לא בן אדריינופול היה האיש, כי אם ממרחקים בא ונכרו בו טלטולי הדרך הארוכה שעבר. תוסס ונרגש, כשהוא מדבר בלהט רב, ביקש לראות את ראש הישיבה שבה כבר הספיק לבקר.
– שלמה מולכו שמי! ומלפנים דיוגו פירס, אך כל זה איננו חשוב. הדבר החשוב ביותר שעם ישראל עומד לפני המאורעות הגדולים ביותר בהסטוריה שלו ועלינו להתכונן לבאות.
למה כוונתך?? – ניסה להבין ר' יוסף.
כוונתי לעורר את העם לתשובה לקראת ימרת המשיח. כל הצרות הנוראות שעברו עלינו אינן אלא עקבתא דמשיחא שיבוא וירפא את כל הלבבות השבורים הדוויים מן הגירושים והרדיפות.
כאשר המשיך שלמה מולכו לדבר בענייני קבלה חש ר' יוסף עד כמה שקוע הצעיר שלפניו בתורת הסוד. תשומת ליבם של השניים, בשיחותיהם הבאות, נתמקדה בעניינים הנעלים שנגלו לשלמה מולכו בחלום הלילה ובמה שלמד בישיבתו של ר' יוסף טיטאצק. תמיד הלכה השיחה וחזרה לעולמה הטמיר של הקבלה.
שהותו של שלמה מולכו באדריינופול לא התארכה. בצער רב נפרדו איש מרעהו כאשר ביקש ר' שלמה להמשיך בשליחותו בקרב קהילות ישראל.
כעבור שנים, כשהגיעה הידיעה ששלמה מולכו מת על קידוש השם התעצב ר"י אל ליבו. עם זאת העריך את הקדוש בכך שהחליט להגיע למדרגה גבוהה אף במותו.
גם ר' יוסף זכה לקדש שם שמים בחייו. בעבודתו ההלכית בחיבורי ה"בית-יוסף" וה"שולחן ערוך", שתבעו ממנו התמסרות ומאמץ במשך עשרות בשנים, הניח את הבסיס של ההלכה למעשה מני אז ועד היום. חייו הפכו למסכת גדולה של קדושה. אישיות נוספת, שהשפיעה על ר' יוסף היה ר' שלמה הלוי אלקבץ. שעתיד היה לעמוד בראש ישיבת מקובלים בצפת ומי שעתיד לחבר את "לכה דודי".
ר' שלמה, שלמד את תורת הנגלה אצל ר' יוסף טיטאצק בישיבתו המפורסמת בסלוניקי, ביקש תורה עכשיו אצל ר' יוסף קארו, אולם בלימודי הקבלה הורה ר' שלמה את ר' יוסף.
היחסים ההדדיים בין השניים היו כמו של תלמיד-חבר כאחת. עד מהרה נתלכדה חבורה של מעריצים ותלמידים סביב השניים. קבוצה זו בקשה להתעלות ולהעלות את השכינה מן העפר.
לקראת חג השבועות הסכימו בני החבורה הזאת להיות נעורים כל הלילה וללמוד עד עלות השחר. על מנהג זה חזרו בכל שנה ושנה. והנה באחת השנים כאשר ישבו ולמדו במשנה, סדר זרעים, זכו להתגלות עליונה מן השמים, של השכינה.
הם שמעו קול אומר:
– שמעו ידידיי, המהדרים מן המהדרים, אהוביי
שלום לכם, אשריכם ואשרי יולדתכם. התחזקו התאמצו, שמחו ועלצו ודעו כי אתם מבני עלייה וזכותכם להיות מהיכלא דמלכא (-מהיכל המלך.) שובו אל לימודכם – – – ועלו לארץ ישראל – – -ואני אפרנסכם.
(את כל פרטי התגלות השכינה ראה בספר על ר' שלמה אבן אלקבץ.)
ר"ש אבן אלקבץ היה הראשון ששם פעמיו ועלה לארץ ישראל. אחריו ביקש ר' יוסף לעלות ארצה עם משפחתו, אולם כאשר הגיע לנמל סלוניקי התברר לו כי הנסיעה בים היא בחזקת סכנת נפשות. מלחמה פרצה בין האוניות המהלכות בים התיכון, עם ממלכת ונציה, שהיתה מקור הלוחמה ותקפה את חופי יוון ותורקיה, לא הבחינה בין אוניה לאוניה. פגזים נורו מכלי שיט אחד למשנהו, ספינות טובעו וחיי אנשים נכחדו.
משפחת קארו החליטה להישאר בסלוניקי עד יעבור זעם. ובאותם ימים לא הסתיימו המלחמות אלא כעבור זמן רב, לעיתים כעבור שנים, משפחת קארו לא שיערה, שדווקא בתקופת שהותה בסלוניקי יקרה לה אסון כה גדול.


נמל סלוניקי כפי שנראה לפני ארבע מאות בשנים.