029 – פרק כט – תם ולא נשלם

פרק כ"ט – תם ולא נשלם

כך ראינו את רי"ק כמסייע לתקון הנשמות בגלגול בעולם הזח. וסיפור אחר מרי"ק אחר מותו סיפר אדם גדול אחד מחכמי צפת כיצד נגלה אליו בחלום.
ליל הששי בשבת, באחד לחודש חשוון שנת שס"ה ליצירה, פה צפת תוב"ב (-תבנה ותכונן במהרה בימינו) ראיתי בחלומי את מורנו הר"ר (-הרב רבי) יוסף קארו זצוק"ל (-זכר צדיק וקדוש לברכה) יושב על כיסא חשוב מאוד ופניו מאירים כזוהר הרקיע והיו שם חכמים רבני עולם לאין מספר. הכרתי הרבה, ביניהם הנגיד הר"ר יצחק שולאל נ"ע (-נשמתו עדן) ורבינו הר"ר יעקב בירב נ"ע והחכם הר"ר שמואל אבן סיד והחכמים ר' יעקב אגילר ור' מרדכי מסנות ואברהם זארדיל תנצב"ה (-תהא נשמתם צרורה בצרור החיים) והיה החכם ר' יוסף אומר: – קדוש, קדוש, קדוש…
וקמו כל העם ואמרו:
-ברוך כבוד ה' ממקומו.
ואחר כך קם אחד, ולא הכרתי מי היה, ואמר לו:
– אמור לחכם הזה שמהיום והלאה יתפלל בעד כנסת ישראל ויכוון בה ותקובל תפילתו.
זכרו של "המחבר" (כפי שנקרא רי"ק) עדיין חי בצפת. זקני צפת יודעים להצביע על בית הדין שבו ישב ר' יוסף והמון העם קורא לו "בית הדין של מרן הקדוש".
יהי זכרו ברוך.

– סוף –