תוכן

פרקי הספר

מדוע נפסקו הלימודים?

צרות רודפות צרות

פרשן התורה בערבית

דיון חשוב בפמליה של מעלה

צרור קטן ובו צרורות אחדים

שבועתו של רב החובל

הסכין החריף

נס ההצלה

נעורים כל הלילה

המוות הנורא

עם תלמידיו ראשי הישיבות

התייר מתימן

המגיד מן השמים

שלום לך מהישיבה של מעלה

השליחות לוונציה

המתנגד שנכנע

ידיד בלתי מוכר ממרחקים

שמחת רשב"י ובנו

פרשת הכסף של האלמנה

הבריחה מן העיר

מצודת היהודים בצפת

החלום שנגוז

שמועות קשות ומכאיבות

עלילת הריגול

סודות גדולים בשידוך

בפעם האחרונה את כל התלמוד

ברכתו של הישיש

תיקון הנשמה התועה בעולם

תם ולא נשלם