משנת הרב

משנת הרב

פרקי-מחשבה בדעת-אלקים, תורתו, עבודתו ויראתו, ותחית עם-סגולתו על אדמת-קדשו

לקוטי-אורות מספריו הקדושים של מרן

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל

א.

עשרה פרקים

הוצאת ההנהלה הארצית של ארגון "בני-עקיבא" בארץ ישראל

ירושלם עיה"ק                 ה'תרצ"ו

 

 

ערוך ומסודר

— ע"י —

נ ר י ה

והיו עיניך רואות את מורך

ט"ז אלול, תרכ"ה           ג' אלול, תרצ"ה


חזרה לדף התוכן