ה. תפלה

ה.
תפלה

סגולתה של כל תפלה, מגיעה היא לערכה היותר מקודש ויותר נעלה במקום קדשנו, עד שהיא מעלה על ידי כח קדושתה גם את הערך הפנימי של כל התפלות הנאמרות בכל המקומות כולם.

א.

התפלה וחלק גדול ממעשה המוסר והתורה, בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם, והם צריכים לשמור גבולם —  כשבאים אל הרגש בענינים ותוכנים שכליים אין מצליחים.

ב.

פעולת התפלה היא מצד הדבקות שלה באלהים, והדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה, מובלעת בכחה העליון. וסגולת הדבקות היא שבאותו התיאור שהדבקות האלהית נצטירה, פועלת היא פעולתה באופן יותר נרגש, והבטוי של התפלה, הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה, והביטוי בא מול האלהים. כפי אותה המדה של הידיעה המפותחת בעניני האלהות ושל זכוך המעשים והמדות שקדמו לה, כה הדבקות יוצאה אל הפועל, והאחדות הכללית מתגלה, והשליטה הרוחנית להרבות חסד הגנה וטובה מוזרחת בשלל צבעיה, "וְֽתִגְזַר־אֹ֭מֶר וְיָ֣קׇם לָ֑ךְ, וְעַל־דְּ֝רָכֶ֗יךָ נָ֣גַהּ אֽוֹר"(איוב כ"ב, כ"ח).

ג.

העבודה והתפלה ביחוד היא פעולה מעשית פועלת על הנפש המתפללת ועל העולם כולו, במובן היותר רחב והיותר כללי של ההויה, וההשכלה האנושית כשתבוא למרום חופשתה תכיר את הערך הגדול שיש להרצון של האדם, בהיותו מתעלה אל החשק האלהי ובהיותו דורך באלה הדרכים שמביאים אותו אל רום מטרתו, שהתפלה המחוברת עם חיים טהורים תוריים ושכליים היא אחת מהם.

ד.

כשמתפללים מתפשט כח הרצון והדבר המפשט את כח הרצון ביותר הוא, כשמכונים במלוי הרצון אל ד'. כשהמחשבה דבקה באלהים והרצון דבק בו אז בקשר מחשבתי פנימי, אז כל כחות הנפש מתגדלים מעל כל גבול, והרצון הטוב והמעולה בהתפשטו ביותר פועל הוא את טובו.

התפלה היא פעולה ממש ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אמנם הכל תלוי בגודל קדשו של הרצון היחידי של המתפלל ושל התכן האלהי הממלא את נשמתו, ותפלתן של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו "מָה עֶתֶר זֶה מְהַפֵּךְ אֶת הַתְּבוּאָה בַּגּוֹרֶן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, אַף תְּפִלָּתָן שֶׁל צַדִּיקִים מְהַפֶּכֶת דַּעְתּוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִמִּדַּת אַכְזָרִיּוּת לְמִדַּת רַחֲמָנוּת"(סוכה י"ד, א').

ה.

כשמכונים לאיזה מבוקש בתפלה, צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור, את החיים האלהיים במלואם, שבהופיעו איננו ממלא רק חסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החסרונות וממלא את כל הפגמים כולם, ובגודל נשמתנו הרינו חפצים דוקא בשלמות הגמורה והמוחלטת.

‏ו.

בכדי לבוא למרומי כל מגמה בפועל בעולם הגדול הכללי, ובעולם האישי, יחד עם כל הדרכים מכשירי השכלול, שחולל המדע, החוש והרגש, הגאונות האמנותית והגבורה הממשלתית, תבוא התפלה.

מה שנודע רק ליחידי סגולה יודע לכל, וטוהר הרצון וחסנו, בנטותו בעוזו לסוד אלהי זה, יהיה ראש מגדלי התרבות .העתידה שתתנוסס בתפלה מידי עם־עולם בשביל העולם כולו. ו"בֵיתִ֔י בֵּית־תְּפִלָּ֥ה יִקָּרֵ֖א לְכׇל־הָעַמִּֽים"(ישעיה נ"ז, ז').

‏ז.

מעוט האמונה בתפלתו, שבא לא מפני חוסר אמונה בהשגחה האלהית ח"ו אלא מפני דכאות לבו מרוב עונותיו ועוצם שברון רוחו בתשובתו, סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה, בימין ד' רוממה, שתעשה נפלאות גדולות בעזרת השי"ת המדריך ענוים במשפט ומלמד ענוים דרכו.

ח.

ההבדל בין מי שמתפלל ובין מי שאינו מתפלל, איננו בזה שהראשון מייחד שעה ביום לתפלתו והשני איננו מייחד שעה זו לשם זה. — יש כאן הבדל עיקרי. אופן חייהם של שני אלה שונה לגמרי, — אותה שעה של תפלה מטביעה חותם מיוחד על כל היום כולו.