שבוע שישי של התחזקות


שבוע שישי של התחזקות

התכווננות קודם הלימוד

יום ראשון בשבת

יום שני בשבת

יום שלישי בשבת

יום רביעי בשבת

יום חמישי בשבת

ערב שבת קודש

יום שבת קודש