שבוע שישי של התחזקות יום ראשון בשבת


יום ראשון בשבת

החפץ חיים בספרו כבוד שמים פרק ג' מספר שפעם אחת הוא עורר ברבים על חומרת העוון הנורא של לשון הרע, ניגש אליו אדם אחד, שפך לפניו את מר ליבו וסיפר לו שהדברים עוררו אותו עד עמקי נפשו והחליט לחזור בתשובה, אבל יש לו בעיה עם בקשת המחילה, וכמו-כן, הוסיף ואמר שתמיד הוא הכשיל גם אחרים בלשון הרע. ענה לו: יש לי תיקון תשובה עבורך, שהקב"ה בודאי ימחול לך מחילה גמורה, תשתדל לזכות אחרים בעניין הזה, להוכיח בדרכי נועם ולהשפיע על אחרים להימנע מלשון הרע.