שבוע שישי של התחזקות יום שני בשבת


יום שני בשבת

מתוך 'טְהוֹר שְׂפָתַיִם' עמוד 92, מאת הרב שלמה אבינר שליט"א:

כתב רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל אל מושכי העט של עיתון אחד: "הפסיקו הזלזולים והעלבונות ההדדיים" (לנתיבות ישראל א' עמ׳ ל "אל היסוד", עמוד 26 במהדורה הראשונה). כמה חמורה אונאת דברים. כמה חמורה לשון הרע בכתב יותר מלשון הרע בדיבור, כמה חמורה לשון הרע שהושוותה לשלוש העבירות החמורות שהן בייהרג ואל יעבור (ערכין דף ט"ו, עמוד ב'). "ושמא תאמר: לשם שמים אני מתכוון ועושה, מלחמת מצווה אני לוחם" (לנתיבות ישראל שם), אדרבה, אם זה לשם-שמים, צריך עוד יותר יראת שמים, עוד יותר טהרה, עוד יותר נקיות.

אדם הפועל באופן לא ישר מתוך מצוקה, אפשר ללמד עליו זכות, אין זה מתיר את מעשיו אלא מחמיר אותם, ועוד יותר חמור כשמדובר בחיי ציבור. הוא פועל ומדבר מתוך התלהבות שבקדושה, ולמעשה הוא גורם חילול השם גדול. "כל הגורמים והאמתלאות אינם מחפים על חרפת הקביעות הזאת של 'חוכמת' העקיצות הזלזולים והעלבונות האישיים" (שם), אין שום תירוץ להתנהגות כזאת. ודאי שצריך "לדרוש ולתבוע, להעיר ולהוכיח." אבל לא בשנאה ולא בביזוי" (שם).


לנתיבות ישראל – אל היסוד