שבוע שישי של התחזקות ערב שבת קודש (יום שישי)


ערב שבת קודש

מתוך 'טְהוֹר שְׂפָתַיִם', עמוד 191, הרב שלמה אבינר שליט"א:

כתב מרן הרב קוק לאחד העיתונים הדתיים: בכל תחום נוהגים אנשים לשאול את הרב בכל נושא שאינו ברור. למשל אדם שטפטף לו קצת חלב על תבנית בשרית, כמה הוא מתלבט, כמה הוא שואל את עצמו עד שהוא מחליט להתיר תבנית זו. כמו כן, אדם תמיד מחפש את ההכשרים הטובים ביותר, מקפיד על כשרות הטלית והתפילין ביתר עוז. אם כן, מה קרה פתאום שבהלכות לשון הרע הם לא שואלים כלום – הכול מותר?! מדוע כאשר אנשים נתקלים באיסור לשון הרע – שם נגמרת ההקפדה, נגמרות החומרות, הכול הפקר? – כמו בכל תחום אחר, במקום שיש חשש שהדברים אסורים משום לשון הרע, אינכם יכולים לפרסם דברים בלי לשאול רב! (איגרות הראי"ה, איגרת שד"מ).


אגרות הראיה – אגרת שדמ