שבוע שישי של התחזקות יום שלישי בשבת


יום שלישי בשבת

מתוך שערי תשובה לרבנו יונה זצ"ל, שער שלישי, פיסקה ר"ז:

"אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה…והוא לא יזכור מספר כולם, כי רבים מכאובים הכאיב, וכמה נפשות האדים, גם רבים מאשר זכר, כי אותם עכר, והם לא ידעו כי הדיח עליהם את הרעה – יתבייש להודיעם ולגלות אוזנם על אשר גמלם רעה, כי הוא מכה ואין מכתו ידועה. כעניין שנאמר (תהילים ק"כ, ג'-ד'): "מַה יִּתֵּן לְךָ וּמַה יֹּסִיף לָךְ לָשׁוֹן רְמִיָּה חִצֵּי גִבּוֹר שְׁנוּנִים". על-כן נמשל לשון הרע לחץ, כי המושך בקשת פעמים רבות ישלח חיציו באדם ולא נודע מי היכהו…".