0001 – שער א' אמונת אמן


שער א'
אמונת אמן

"פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים" ישעי' ב"ו, ב'

 

תוכן השער

פרק א. מהות לאומית 15

פרק ב. אמונה – סגולה לאומית כישראל 20

פרק ג. רציפות המסורת בישראל וערכה 29

פרק ד. מושג אחדות השם ומובנו 39

פרק ה. אמונה בא־לוהים ושלמות מוסרית 55

פרק ו. יד ה' אשר בהיסטוריה … 62

פרק ז. תחומי השכל והאמונה 69

פרק ח. הכפירה בעולם ובישראל 87

פרק ט. גורמיה של הכפירה 96

פרק י. הכפירה בתעתועיה . 106