תוכן


פנקס חיסונים לטהרת הדיבור הישראלי

ליקט וערך בחסדי השם המרובים

פרץ איינהורן

תשע״ד


הוצאה זו יוצאת לעילוי נשמת:

חנה כץ ע"ה בת אליקים ושושנה ז"ל
צבי כץ ע"ה בן יעקב ורחל ז"ל

סבא ניסים וסבתא ידידה לוי
אפרים קרויטורו
יונתן קרויטורו
סימון בת מרים
מוריס בן יוסף
מנחם (מני) בן זליג ואסתר ליברמן


מותר להעתיק ולפרסם מהספר שלא למטרות מסחריות

להזמנת הספרון:
4687־665־055 – עידית
2127666־054 – פרץ

עריכה והגהה: פרץ איינהורן
סדר ועימוד: הרב משה קפלן

עריכה סידור ועימוד של גרסת האינטרנט:
אליעזר קרויטורו
אבידן מדר

עטיפה: תרצה מדמון: 050-4054074


יוצא לאור ע״י:

צבא לשם שמיים
ליווי רוחני לחייל הדתי

עמותת צל"ש – צבא לשם שמים
פועלת לליווי החיילים הדתיים והזוגות הנשואים בצבא, עוטפת את הקצינים, המפקדים, החיילים ונשות החיילים בבית ובשטח על-מנת שימשיכו לשרת את העם והמדינה באהבה ובאמונה.

www.tzalash.org.il


מכתב מהרב אבינר

מכתב ברכה מהרב הראשי לצה"ל
הרב רפי פרץ שליט"א


פתח דבר


התכווננות קודם הלימוד


שבוע ראשון של התחזקות

שבוע שני של התחזקות

שבוע שלישי של התחזקות

שבוע רביעי של התחזקות

שבוע חמישי של התחזקות

שבוע שישי של התחזקות

שבוע שביעי של התחזקות

שבוע שמיני של התחזקות

שבוע תשיעי של התחזקות

שבוע עשירי של התחזקות

שבוע אחד עשר של התחזקות

שבוע שנים עשר של התחזקות

שבוע שלושה עשר של התחזקות

שבוע ארבעה עשר של התחזקות

שבוע חמישה עשר של התחזקות

שבוע שישה עשר של התחזקות

שבוע שבעה עשר של התחזקות


אחרית דבר