פתח דבר


פתח דבר

אחד מרבותיי הגדולים עורר אותי להתחזק בשמירת הלשון וביקש ממני הקטן, אם יש לי אפשרות לאסוף מעט מקורות שיחזקו את ההקפדה הרבה על שמירת הלשון ויחד עם זאת גם יעוררו את חשיבות טהרת הדיבור הישראלי.

שמחתי מאוד בְּבַקָּשַׁת הרב מכמה צדדים:

א. הרבה יותר ממה שזכיתי ללקט בחוברת זאת, זכיתי ללמוד לעצמי, ללמוד תורה עמוקה ורחבה, להתחזק בטהרת הדיבור ויחד עם זאת בטהרת הנפש.

ב. זכיתי מעט לשמש את הרב שלי.

ג. זכיתי להרגיש בחוש ממש את דברי ה- 'מהרש"א' על מסכת בבא בתרא, דף י', עמוד ב', שכותב שעיקר הלימוד ושנעשה בו רושם, הוא הלימוד הבא בכתיבת יד.

ד. כולי תפילה שהדברים ימצאו חן בעיני אלוקים ואדם, וחוברת זאת תתקבל בברכה בעמינו הקדוש, ואני הקטן אזכה שבזכות כל הלומדים בחוברת זאת תהיה תוספת טהרה בעניינים של בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו, ומתוך כך נזכה כולנו, כל בית ישראל לראות בשוב ה׳ לציון ברחמים ולגאולה האמתית והשלמה. במהרה בימינו.
אמן!

יהי רצון שכל מַעֲשַׂי יהיו לשם שמים באמת.

פרץ איינהורן.