לעילוי נשמת – מאיר שמעון ראובן בן אשר זליג קורן הכהן