לעילוי נשמת – יעקב יהושע וחיה רחל פרנקל

  • יעקב יהושע בן נפתלי צבי ורבקה פרנקל
  • חיה רחל בת יחזקאל וצילה רעכל לבית סטוליק