שבוע ראשון של התחזקות יום שבת קודש


שבת קודש

עד היכן מגיע כוח הדיבור שלנו וְכַמָּה מוטלת עלינו החובה לשומרו אנו לומדים מדברי הרב קוק זצ"ל (עולת ראי"ה א', עמ' קצ"ב: "הֲרֵינִי מְזַמֵּן אֶת פִּי"):

"…הדיבור בכללו יש לו כוח כפול: דיבור קודש ודיבור חול. דיבור הקודש, מוצאו הוא מִמְּקוֹר הדעה העליונה, יוצרת כל היצורים, "בְּדַעְתּוֹ תְּהוֹמוֹת נִבְקָעוּ". ודיבור של חול מקורו הוא למטה, מהציורים הבאים ומתרשמים בנפשו של אדם מכל מה שיש ביצירה. צריך האדם, בהיותו ניגש לְהָחֵל דיבורו בקודש בתפילה לקל חי, להזמין את פיו הזמנה הראויה לִקדושה, כדי שֶׁשִּׁפְעַת הדיבור תבוא מהיסוד המקודש, מִמְּקוֹר הדעה העליונה, שכוחה הוא לפעול על כל ההוויה, באשר היצירה כולה באה מתוך הופעתה, "הֲרֵינִי מְזַמֵּן אֶת פִּי". "