שבוע ראשון של התחזקות ערב שבת קודש (יום שישי)


ערב שבת קודש

הדיבור הישראלי, היוצא מעומק הנשמה הישראלית אינו יכול להיות טמא ומכוער כי הנשמה הישראלית תמיד טהורה היא. צלילים עדינים מגיעים מעולמות עליונים, עולמות התורה והנבואה, וּמְחַיִּים ומטהרים בנים מסורים לעבודת הכלל. ובמסירותם התמידית להשקיע ולפעול, לבנות ולשמור במרחבי כנסת ישראל, אם הם חס ושלום שומעים נפילה של דיבור רע, הם מזדעזעים, ומיד מוסיפים לעצמם ולחבריהם מחאה פנימית עזה כנגד הביטוי הַגּוֹיִי הגס, ותוספת שאיבת טוהר מִמֵּימֵי המעיין הנשמתי הישראלי אשר מן הַמִּקְדָּשׁ הם יוצאים.


מה המקור?