שבוע שישה עשר של התחזקות יום ראשון בשבת


יום ראשון בשבת

מתוך 'טְהוֹר שְׂפָתַיִם', עמודים 39-40, הרב שלמה אבינר שליט"א:

"באופן דומה התייחס רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל לדבריו של החפץ חיים שמותר לספר ולקבל לשון הרע על אפיקורסים ומלשינים: "היינו מוותרים על הדקדקנות ההלכתית של החפץ חיים", אף שהלכה זו אמת, ומותר לדבר לשון הרע על אפיקורסים ורשעים גמורים, אמר הרב צבי יהודה שהיה עדיף שלא תִּכָּתֵב הלכה זו. נקודת התורפה של הלכה זו המתירה לשון הרע על אפיקורסים היא בעצם פתיחת הפתח לכל אדם להחליט מיהו אפיקורס בעיניו, ובכך עלול כל אדם להגדיר את כל מי שאינו חושב כמותו כאפיקורס ורשע. אדרבה יש להפנים שהמציאות שונה בתכלית. לא כל מי שחושב אחרת ממני הוא רשע, הוא רוצה בטוב ואני רוצה בטוב, לו יש חשבון אחד ולי יש חשבון אחר… כך גם בימינו אלה, ימים בהם רבות הדעות וקבוצות שונות פועלות בפוליטיקה הישראלית, כולם מכוונים לתקומת מדינת ישראל, חילוקי הדעות הם איך לעשות את זה. המאחד בין כל פלגי עם-ישראל, מה שמשותף לכולנו, הוא גדול לאין ערוך מהמפריד ומהמחלק בננו. אם נזכור זאת, נלמד זכות ונבין שכוונת כולם לטובה, נוכל להפיק מהפנמת תובנה זו כוחות פנימיים גדולים שיסייעו לנו לפעול בצורה חיובית ובונה כלפי הזולת וכלפי העם כולו. במיוחד נדרש לכך המחנה הפנימי, המאגד בתוכו אנשים יראי שמים. כל הזרמים הם חלק מעם-ישראל וצריכים הם לשמור על אחדות, אהבה, אחווה, שלום ורעות. אך המחנה הפנימי, נשמתו של העם צריך לתת לשאר הקבוצות ורבדי העם דוגמא ליחסים תַּקִּינִים בין אדם לחברו. אם כל הזרמים הפנימיים, המאמינים בה' יידעו להקפיד על נקיות הלשון בעת השיח הפנימי בעם, תהיה לכך הקרנה גדולה על עם־ישראל כולו…".