שבוע ארבעה עשר של התחזקות ערב שבת קודש (יום שישי)


ערב שבת קודש

מתוך אורות הקודש ג', עמ' רפ"ו:

"כל פתיחת פה בקודש, פותחת אלפי צינורות של אור חדש, של טַלְּלִי שפעת חכמה וציורים עליונים, נשגבים ונעימים, שהם משתפכים לתוך הנשמה, מודיעים לה זיוים עליונים, מנשאים אותה לרוממות מעלה, מקרבים לה את היש העליון, את הרוחניות והטוהר הַמְּעֻלֶּה, את אור ה' ממרומיו. כל מוצא מעורר כל המוצאים כולם, כל חוש מעורר כל החושים כולם, כל רעיון מעורר כל הרעיונות כולם, כל מצוי מעורר כל החבר לו במציאות. כל ההויה המאוגדת כל-כך, המתאימה כל-כך, בעליונה ובתחתיתה כולה אחד, כחטיבה אחת נחמדה, עשירה ורוממה, מתגלה היא לדרוש ה' עת יפתח פיו, תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך קה מעתה ועד עולם הללויה. פתח דבריך יאיר מבין פתיים".