שבוע ארבעה עשר של התחזקות יום שלישי בשבת


יום שלישי בשבת

מתוך טְהוֹר שְׂפָתַיִם, עמ' 42, הרב שלמה אבינר שליט"א:

"אומרים חז"ל: "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר: "תֹּ֥לֶה אֶ֝֗רֶץ עַל־בְּלִי־מָֽה" (חולין פ"ט, א'). אדם או פלג שהושמץ, אל לו לענות ולהגיב בהשמצה על השמצה. אדם שמרצונו החופשי אינו נגרר ומשמיץ את משמיציו, מעליבים אותו אך הוא שותק, הוא גיבור. מאבקים הנגועים בלשון הרע הם מאבקים שאין בהם מנצח ומנוצח, יש בהם רק מנוצחים, כולם מפסידים ממאבק שכזה. משל למה הדבר דומה, לאדם ששונאו מרוח בזוהמה ומתנפל עליו להכותו. כיצד ינהג? – אם יאבק עימו, אפילו אם ינצח, בכל זאת יצא מלוכלך. לכן אומר הרב צבי יהודה שבמצבים כאלו הטוב ביותר הוא לנתק מגע. יש להרבות בדברים חיוביים ולמעט בדברי שלילה וביקורת. על-ידי זה נאגד ונבנה את עם-ישראל, נחזק את האומה ונקדם את הגאולה".