שבוע שלושה עשר של התחזקות יום ראשון בשבת


יום ראשון בשבת

מתוך טְהוֹר שְׂפָתַיִם, עמ' 19-20, הרב שלמה אבינר שליט"א:

מחלת הצרעת אינה המקרה היחיד בו אנו פוגשים בהשפעת מצבו הרוחני-נפשי של אדם על רבדים אחרים במציאות, רבדים גופניים וחומריים. מסופר בספר מלכים ב', פרק ב', פסוק ד', על אלישע ובן השונמית, כאשר מת בנה של האישה השונמית, מְצַוֶּה אלישע על גיחזי עבדו לשים את מקלו על הנער על-מנת להחיותו. אמנם צעד זה לא הוביל לתוצאה הַמְּקֻוָּה ולא היה בכוח מקלו להחיות את הנער, אבל מעצם בקשתו של אלישע אנו למדים שאלישע מכיר בכוח הקדושה שֶׁמִּלֵּא גם את מקלו, מקל פיזי, חומרי, מקל שלכאורה אינו אמור להיות קשור ברוח ובקדושה.

במסכת חולין (ז', א') מסופר על רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדות שבויים. בדרך, בעת שנח באכסניה, הביאו לחמורו שְׂעורים לאכול, אך החמור לא הסכים לאכול. ניקו את השעורים ובררו מהם את הלכלוך אך עדיין לא הסכים החמור לאוכלם. שאל רבי פנחס בן יאיר את בעלי האכסניה, אולי לא הפרישו מהשעורים תרומות ומעשרות?- ובאמת, לאחר שהפרישו המארחים, אכל החמור.