שבוע אחד עשר של התחזקות ערב שבת קודש (יום שישי)


ערב שבת קודש

רבי עובדיה מברטנורא על המילים במשנה [אבות פרק ג' משנה י"ג]: "סְיָג לַחָכְמָה, שְׁתִיקָה":

במה אנו קיימין? – אי בשתיקה מדברי תורה, הרי כבר כתיב: "וְהָגִיתָ בּוֹ וגו' " (יהושע א', ח'). אי בשתיקה מרכילות ולשון הרע וקללה, דאורייתא נינהו. הא אינו מדבר אלא בשתיקה מדברי הרשות שבין אדם לחברו, שיש לו לאדם למעט הדיבור בהם כל מה שאפשר. ועליהם אמר שלמה ע"ה: "גַּם אֱוִיל מַחֲרִישׁ חָכָם יֵחָשֵׁב" (משלי י"ז, כ"ח)".