שבוע אחד עשר של התחזקות יום חמישי בשבת


יום חמישי בשבת

מתוך עין איה שבת א', פרק שני, פיסקאות רמ"ו-רמ"ז:

"כשם שהאדם יש לו צרכים חומריים רבים, מכל מקום הכוח הכללי העומד בראש לכל ענייניו ועוזרו להטביע על חייו אותה הצורה האנושית הראויה לו הוא כוח הדיבור הרוחני, הבא דווקא מצד מעלתו העליונה… כשנופל ערכו של הדיבור על-ידי מיעוט הכרת הצורך הגדול שיש להשפעה הרוחנית בעולם, המחלה הולכת וסובבת את הקיבוץ האנושי עד שמוציאה אל הפועל את חטא לשון הרע בכל תוקפו…".