שבוע אחד עשר של התחזקות יום ראשון בשבת


יום ראשון בשבת

מתוך שיחות הרצי"ה מועדים, חלק א', עמודים: 116־115:

"כדי לקבל סייעתא דשמיא, שאנו מבקשים יום יום בתחנונים ובסליחות, כדי שריבונו של עולם יתייחס אלינו בזכות, נזכור בשעות אלה להתמלא בכל האיברים והגידים שלנו, מכף רגל ועד ראש, בעין טובה ודיון לכף זכות על כל אחד מישראל, וקל וחומר על כל תלמיד חכם מישראל וכל בן תורה מישראל. ככל שנקיים את זה בכל האיברים והגידים שלנו, המחשבות והסגנונות שלנו, נתמלא חסד ולימוד זכות, נתרומם כולנו, נתקדש כולנו, נתמלא כולנו באהבה לכל ישראל ממקור "הבוחר בעמו ישראל באהבה", לכל המדרגות שבישראל, לכל חוזר בתשובה שבישראל, בין שנמצא בדרכי התשובה, בין שאינו נמצא בדרכי התשובה, לנבוכים שבנו כולם. נזכה לדון לכף זכות ולידיעה שניצוץ הקדושה נמצא בכל אחד מישראל כדברים הידועים של הרמב"ם בהלכות גירושין, שבפנים יש לכל אדם מישראל רצון לקיים את התורה "רוצה אני", אלא שצריך כפייה וסיוע. מתוך אהבה, מתוך ידידות, מתוך הבנה זה את זה… מתוך שנתמלא דיון לכף זכות נזכה ליחס של זכות עלינו, מתוך מידה כנגד מידה… מתוך כך נהיה זכאים באמת ובאמיתיות לזכות להתשובה השלימה, לסייעתא דשמיא, לטהרה ולקדושה, להמשך שִׁכְלוּל וחתימה טובה לנו ולכל ישראל".